Hoogbegaafdheid

Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in het maken, creëren van dingen.
(Delphi-model uit: Hoogbegaafd, dat zie je zo! Maud van Thiel e.a.)
Bijvoorbeeld in de muziek, kunst, spel, sport en/ of techniek.

Hoogbegaafd kan heel leuk zijn, maar soms ook vervelend. Gaaf Kwadraat leert u meer over de aspecten van hoogbegaafdheid. En leert het kind omgaan met zijn eigen boeiende eigenschappen. Uitgaan van de positieve dingen en mogelijkheden. Het gaat er niet om hoe hoog het IQ is, maar wat een kind ermee doet. Dat het zichzelf kan zijn en uiten. Dat geeft zelfvertrouwen.

En wat dit voor uw kind en uw gezin betekent, voor thuis of op school.
Vertrekpunt: wat heeft uw kind specifiek nodig?