Werkwijze

Na een kennismaking volgt een intake met u als ouders of verzorgers én/of uw kind. Daarna maak ik een plan van aanpak. Elk kind is namelijk uniek. Het totaalbeeld van uw kind is belangrijk voor de aanpak. Afhankelijk van de hulpvraag zijn er 5, 6 sessies nodig. Soms een paar meer, dat verschilt per kind.slang

Hoe gaat een sessie?
Ik maak contact met uw kind door middel van spel, tekenen of bijvoorbeeld muziek. Afhankelijk van wat uw kind leuk vindt om te doen. Zo ontstaan open en bijzondere gesprekjes. Ik kijk en luister naar wat uw kind zegt en doet. En wat het non-verbaal uitstraalt. Ik vind het belangrijk dat ieder kind wordt gezien en gehoord. Luisteren, aandacht geven en begrijpen. Daarbij maak ik gebruik van allerlei oefeningen als rollenspellen en visualisaties. Ik werk ook met handpoppen. Het gaat erom dat uw kind het leuk vindt en zich uitgedaagd voelt. Een sessie duurt ongeveer een uur.

Verder maak ik gebruik van systemisch werk. Een kind maakt deel uit van een gezin en een groep (vrienden/ klas). Als het kind beter in balans is, heeft dat ook effect op de rest van het gezin/groep. Verder werk ik met Kids‘ Skills, lichaamsgericht werk, NLP of RET en metaforen. Ook voor tieners zijn deze methoden in te zetten. En kan ik inzicht geven in leervaardigheden voor school en begeleiding bij leren leren. Waar nodig kan ik u helpen bij een gesprek met de leerkracht op school.

Kids’ Skills
Kids’ Skills is een oplossingsgerichte methode: het op een speelse wijze vaardigheden ontwikkelen bij kinderen. Een probleempje vertalen in het leren van een vaardigheid. In speelse en creatieve stapjes samen werken aan de oplossing. Voor tieners is er Mission Possible. In elf stappen een doel stellen en realiseren en zo meer zelfvertrouwen opbouwen. De eigen regie weer in handen nemen.

Lichaamsgericht werk
Dit is een bewustzijn van je lijf zoals ontspannings-, ademhalings- of houdingsoefeningen. Het verenigen van lichaam en geest. Bijvoorbeeld bij kinderen die heel veel denken of moeite hebben op één ding te concentreren. Energie laten stromen, samenwerking tussen de linker- en rechter hersenhelft en zo weer in je kracht staan. Maar ook het bewustzijn van het gebruiken van zintuigen, zoals het zien of ruiken van een mooie bloem.

Systemisch werk gezin
Ook maak ik gebruik van systemisch werken. Een kind maakt deel uit van een gezin of een groep (vrienden/klas). Ook kan ik via de dynamiek van een familieopstelling eventuele knelpunten opsporen/oplossen. Als het kind beter in balans is, heeft dat ook effect op de rest van het gezin/groep.

NLP
NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Een model om effectief te kunnen communiceren en zo veranderingen in gedrag en samenwerking te bewerkstelligen. Negatieve ervaringen en gedachten omzetten naar positieve gedachten. Een magische reis om je in staat te stellen te begrijpen wat je bezielt, hoe je denkt en je voelt. En om vat te krijgen op het dagelijks leven in de wereld om je heen.

RET
RET is Rationeel Emotatieve Therapie ook wel Rationeel Effectieve Training genoemd. Het anders leren denken over een gebeurtenis om zo emoties (gevoel) en gedrag te veranderen. Dit omzetten in helpende gedachten.