Advies voor ouders

Tijdens een coachtraject voor uw kind krijgt u als ouder adviezen voor de begeleiding of opvoeding van uw kind. U kunt ook een apart consult als ouder voor uzelf aanvragen, over vragen betreffende uw kind of over de begeleiding naar school toe.
Bijvoorbeeld hoe u kunt omgaan met (faal)angst, driftbuien, verdriet of het slecht slapen van uw kind. Of het omgaan met stress, leren leren of maken van vrienden. Vragen over specifieke begeleiding of signalering van sensitieve of begaafde kinderen. Bijvoorbeeld wat is overprikkeling of hoe kan ik mijn kind helpen meer rust of ontspanning te geven?