Coaching

Coaching is begeleiding bij het ontdekken van uw kwaliteiten en mogelijkheden en deze in te zetten in situaties die voor u lastig zijn. Het stellen van vragen en een handreiking geven in oplossingen voor uw hulpvraag. Het ontdekken van uw eigen schatkist om uw doel te realiseren.
Gaaf Kwadraat gaat dus uit van mogelijkheden. Wat kunt u goed? Wat zijn uw talenten en kwaliteiten? En welke hulpbronnen zijn in uw omgeving aanwezig? Daarnaast leer ik u omgaan met dingen die minder goed gaan. Leren inzien wat u belemmert of een valkuil is. Deze omvormen naar helpende of positieve gedachten en gevoelens.