Training

Gaaf  Kwadraat verzorgt trainingen, workshops en advies op maat.
Dit betreft onderwerpen rond begeleiding en communicatie met kinderen, voor ouders of voor scholen en organisaties. De thema’s kunnen zijn talentontwikkeling, sociale vaardigheden, kwaliteiten van sensitieve en begaafde kinderen en valkuilen als overprikkeling en (faal)angst, verdriet of onderpresteren en leren leren.
Maar ook workshops voor uzelf of uw team: sensitiviteit als kracht op je werk.

Gaaf Kwadraat kan uw school of organisatie helpen met een beleidsplan over talentontwikkeling, ouderbetrokkenheid, gedragsprotocol tegen pesten en de communicatie hierin met verschillende doelgroepen. Of een oplossing bieden voor een pestprobleem in een groep.